Si vas o véns de viatge o de la feina: Línia 10 Maó-Aeroport

05/05/2019

Horari a partir de l'1 de juny fins al 30 de Setembre:

Sortida des de l'Estació d'autobusos: 05:45 - des de 06:45 cada 30 minuts fins 22:15 - 23:15 - 00:15

Sortida des de l'Aeroport: 05:55 - des de 06:55 cada 30 minuts fins 22:25-23:25 - 00:25

Informa't dels avantatges de la targeta bonobus.

  • 1/2

  • 2/2