Nova linía 69 Ciutadella-Macarella

05/05/2018

El pròxim dia 14 de maig, entra en funcionament la nova línia de Ciutadella a Macarella. Es poden realitzar les reserves a la web: www.bus2macarella.com

El creixent interès dels visitants de Menorca per anar a la platja de Macarella ha provocat importants problemes de circulació dins el camí d’accés a la platja, especialment en el darrer tram passat el lloc de Torralbet.

La platja de Macarella es troba dins l’Àrea Natural d’Especial Interès de la costa sud de Ciutadella, regulada per el seu Pla Especial amb l’objectiu de mantenir els seus valors naturals i per tal que no perdin el seu atractiu turístic. Aquest Pla Especial defineix, entre altres coses, l’amplada que pot tenir el camí i les dimensions del pàrquing, amb l’objectiu de regular la pressió humana sobre la platja, element bàsic per aconseguir la conservació dels espais naturals.

L’accés en bus a la platja de Macarella ha de permetre reduir la conflictivitat dins el seu camí d’accés, i mantenir un bon estat de conservació de la platja al mateix temps que facilitar la visita a la platja garantint la seguretat d’arribar-hi gràcies a poder realitzar les reserves dels bitllets amb antelació.

El darrer tram del camí d’accés a la platja de Macarella té una amplada reduïda que no permet el pas d’autobusos de forma regular amb el trànsit de vehicles particulars. Aquesta circumstància fa que el transport públic a la platja de Macarella hagi de ser substitutiu del transport privat, a diferència de les platges de Son Saura, Cala’n Turqueta i La Vall on per les característiques del camí el transport públic pot ser complementari del privat.

Més informació en: www.mou-tmenorca.com

  • 1/2

  • 2/2