MESURES PREVENTIVES DAVANT EL CORONAVIRUS COVID-19

17/03/2020

Per prevenir el contagi davant el coronavirus COVID-19 hem pres les següents mesures:

  •    - Reforç de la neteja dels autobusos. A la neteja diària que sempre es realitza, es reforça amb la desinfecció de les superfícies de major ús, com polsadors, barres de subjecció, seients, màquines de tiquets i validadores utilitzant productes adequats per a desinfecció viricida.
  •    - Publicació a l'interior de l'autobús de la neteja realitzada cada dia que s'utilitza el vehicle.
  •    - Bloqueig de seients per augmentar la separació entre passatgers i entre passatgers i el conductor.
  •    - Cada autobús disposa de gel desinfectant a disposició el conductor, que utilitza regularment per a la desinfecció de mans.

A l'utilitzar l'autobús, preguem respecti les normes següents:

  •    - Mantingui una distància superior a un metre del conductor al realitzar el pagament o validació de targeta d'abonament. 
  •    - Mantingui una distància superior a un metre dels altres passatgers.
  •    - No utilitzeu els seients bloquejats
  •    - Regles bàsiques d'higiene personal: neteja habitual de mans, tapar-se la boca i nas amb el braç en cas de tossir o esternudar, utilitzar mocadors de paper d'un sol ús, no compartir objectes personals i no tocar-se la cara, especialment nas, ulls o boca, després d'haver estat en contacte amb superfícies susceptibles d'estar contaminades.

Gràcies per la seva col·laboració.

  • 1/1